Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2020

Konsumenternas förtroende sjönk till dess svagaste någonsin

Konsumenternas förtroendeindikator var i april -13,9 medan den i mars var -7,1 och i februari -4,5. Indikatortalet för april är det dystraste under mäthistorien 1995–2020 för konsumenternas förtroende. I april i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -1,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 april av 1 134 personer bosatta i Finland. I Statistikcentralens tidskrift Tieto&Trendit har man också publicerat uppgifter om coronapandemins inverkan på ekonomin och sysselsättningen. Uppgifterna baserar sig på undersökningen om konsumenternas förtroende.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades betydligt i april jämfört med mars och med motsvarande period året innan. Delfaktorerna är: synen på den egna ekonomin nu, förväntningarna på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om 12 månader samt planerna på att använda pengar på kapitalvaror under följande 12 månader.

I april var varje delfaktor på en dyster nivå och samtidigt nära den historiska bottennoteringen åren 2008–2009 med undantag av synen på den egna ekonomin just nu. Konsumenternas planer på att köpa kapitalvaror var färre än någonsin tidigare.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas syn på utvecklingen av arbetslöshetsläget i Finland sjönk också till en dyster nivå i april. Samma gällde sysselsatta konsumenters, dvs. löntagarnas och företagarnas upplevda risk för att själva råka ut för arbetslöshet. Denna risk uppskattades vara den största någonsin. Däremot var synen på hur konsumentpriserna kommer att stiga oförändrad i april.

I april uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortfarande var utmärkt – å andra sidan uppskattade man att möjligheterna att spara inte längre är på samma nivå som tidigare under de närmaste månaderna. Konsumenterna ansåg att tidpunkten nu var mycket dålig för att spara, ta lån och köpa kapitalvaror. Ändå funderade många ännu i april på att köpa bostad och att ta lån under de följande 12 månaderna.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I april var förtroendet för ekonomin starkast i Norra Finland (förtroendeindikatorn -10,1) och i huvudstadsregionen (-10,7) och svagast på övriga håll i Södra Finland (-17,9). Bland befolkningsgrupperna var studerande (-6,7) de minst pessimistiska. Klart mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-21,4). När det gäller företagare sjönk förtroendeindikatorn i april och fick värdet -17,7.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (402,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/04/kbar_2020_04_2020-04-27_tie_001_sv.html