Taulukko 3: Metaanipäästöt 1990-2003 päästöluokittain (1000 t)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1. Energiaperäiset päästöt 23,4 24,7 25,3* 26,5 27,2 26,8 27,7 26,5 26,5 25,3 24,6 24,6 26,3 26,6
A. Polttoaineiden energiakäyttö 22,6 22,4 22,3* 22,8 23,1 22,7 23,5 22,8 22,8 22,2 21,7 22,6 23,3 23,4
1. Energiantuotanto 1,2 1,3 1,3 1,4 1,8 1,6 1,9 1,7 1,6 1,4 1,4 2,0 2,8 3,3
2. Teollisuus ja rakentaminen 2,0 1,9 1,9 2,5 2,5 2,7 2,7 2,3 2,3 2,3 2,5 2,1 1,8 1,8
3. Liikenne 4,9 4,7 4,5* 4,4 4,2 4,1 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,2 3,1 2,8
4. Muut sektorit 14,5 14,4 14,5 14,4 14,5 14,2 14,9 14,9 15,1 14,8 14,3 15,1 15,4 15,4
a. Palvelut ja julkinen sektori 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0
b. Kotitaloudet 11,4 11,5 11,6 11,6 11,8 12,0 12,6 12,6 12,7 12,5 12,1 12,6 12,8 12,8
c. Maa-, metsä- ja kalatalous 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,6 1,7 1,7
5. Muu polttoaineiden energiakäyttö 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
B. Polttoaineiden haihtuma- ja karkauspäästöt 0,8 2,2 2,9 3,7 4,1 4,1 4,2 3,7 3,8 3,1 2,9 2,0 3,0 3,2
2. Teollisuuden prosessipäästöt 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
3. Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Maatalous 99,2 94,5 92,0 92,0 91,9 88,6 88,9 90,1 88,0 86,4 85,9 84,8 84,8 83,8
A.Kotieläinten ruoansulatus 89,0 85,0 82,8 82,8 82,6 77,8 78,1 78,9 77,0 75,7 75,3 74,5 74,4 73,2
B. Lannankäsittely 10,2 9,5 9,2 9,2 9,3 10,8 10,8 11,3 11,0 10,7 10,6 10,2 10,4 10,6
5. Maankäytön muutokset ja metsätalous 0,8 0,3 0,6 0,2 0,5 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4 0,2 0,5 0,5 0,4
6. Jätteiden käsittely 182,5 184,7 186,0 186,0 182,6 179,6 175,1 170,5 162,8 158,9 149,5 144,3 133,9 125,0
A. Kaatopaikat 175,2 177,8 179,2 179,0 175,8 172,6 168,3 163,8 156,2 152,5 143,3 138,1 127,8 118,9
B. Jäteveden käsittely 7,3 6,9 6,8 7,0 6,9 7,0 6,8 6,8 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1
7. Muut päästölähteet -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
                             
YHTEENSÄ 306,3 304,7 304,4* 305,2 302,8 296,0 292,7 288,3 278,2 271,7 260,9 254,8 246,3 236,4

Huom. Pyöristyksistä johtuen taulukossa esiintyvät summat eivät aina täsmää.

* Luku muuttunut aiemmin ilmoitetusta. Liikenteen päästöt vuoden 1992 osalta on päivitetty 19.4. tapahtuneen julkaisun jälkeen vastaamaan viimeisintä tietoa.


Päivitetty 20.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2003, Taulukko 3: Metaanipäästöt 1990-2003 päästöluokittain (1000 t) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2003/khki_2003_2005-04-19_tau_003.html