Laskennan ja raportoinnin ohjeistus

Kasvihuonekaasuinventaarion laskentaa ohjaavat hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) ohjeet. Ohjeistot kattavat kaikki päästösektorit ja niiden laatimiseen ovat osallistuneet asiantuntijat eri puolilta maailmaa. IPCC:n ohjeet antavat raportoiville maille mahdollisuuden valita kunkin maan resursseille ja tietotasolle parhaiten sopivat menetelmät inventaarion laskentaan.

Kasvihuonekaasuinventaarion vuosittainen raportointi tapahtuu Ilmastosopimuksen ohjeiden mukaisilla määrämuotoisilla raportointitauluilla ja kansallisella inventaarioraportilla.

EU:n kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmää koskevat päätökset ja ohjeistot asettavat omat vaatimuksensa jäsenmaiden kansallisille inventaariolle.

Inventaariolaskentaa ohjaava IPCC-ohjeistus

Ilmastosopimuksen ohjeet inventaarion raportoinnille


Päivitetty 8.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2003, Laskennan ja raportoinnin ohjeistus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2003/khki_2003_2005-08-09_men_001.html