Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kasvihuonekaasupäästöt noin 10% Kioton tavoitetason yläpuolella

Euroopan komissiolle 15. tammikuuta toimitettavan ennakkoarvion mukaan vuoden 2007 kasvihuonekaasupäästöt olivat 78.5 miljoonaa hiilidioksiditonnia, mikä on noin 2 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden päästöt. Vuoden 2007 päästöt ylittävät reilulla 10 prosentilla vuonna 2008 alkavan Kioton pöytäkirjan velvoitekauden (2008 – 2012) tavoitetason. Suomen päästöt ovat myös viimeisen viiden raportointivuoden aikana olleet keskimäärin lähes 7.5 miljoonaa tonnia eli 10 prosenttia Kioton pöytäkirjan sallitun päästötason (71 miljoonaa tonnia) yläpuolella. Vuotuiset vaihtelut päästöissä ovat olleet suuria. Vaihteluihin ovat vaikuttaneet erityisesti vesivoiman saatavuus Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, sähköntuonti Venäjältä sekä kotimaisen energiantuotannon vuotuinen rakenne ja määrä.

Ilmasto-ja energiastrategiassa Suomen ennakoidaan tarvitsevan Kioton kaudella lisää päästöyksiköitä, jotta Kioton velvoitetaso saavutetaan. Tähän päästään käyttämällä Kioton pöytäkirjan tarjoamia mekanismeja ja metsänhoidon nieluja. Puhtaan kehityksen mekanismi antaa Suomelle mahdollisuuden päästövähennyksiin toimeenpanemalla erilaisia päästövähennyshankkeita kehitysmaissa ja yhteistoteutus toteuttamalla hankkeita muissa teollisuusmaissa (käytännössä lähinnä siirtymätalouden maissa). Suurin merkitys strategiassa on EY:n sisäisellä päästökaupalla, jonka avulla pyritään ns. päästökauppasektorin päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Päästökauppasektorin ulkopuolella (liikenne, maatalous, jätehuolto, talojen lämmitys) päästöjä arvioidaan voitavan vähentää kustannustehokkaasti, mutta arvioitu vähennyspotentiaali on merkittävästi pienempi

Päästöjä hallitsevan energiasektorin päästöt laskivat vuonna 2007 vajaat 3 prosenttia vuoden 2006 päästötasosta. Fossiilisten polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa väheni noin 10 prosenttia. Kivihiilen käyttö laski eniten, noin 14 prosenttia. Energiasektorin kokonaispäästötason lasku jäi kuitenkin vähäiseksi, sillä turpeen käyttö kasvoi 9 prosenttia. Uusiutuvalla energialla tuotetun energian osuus sähkön ja lämmön tuotannossa säilyi vuonna 2007 edellisvuoden tasolla. Primaarienergian kokonaiskulutus laski hiukan.

Maataloussektorin päästöt ovat pienentyneet vuonna 2007 noin prosentin ja jätesektorin päästöt reilut 3 prosenttia vuodesta 2006. Kaiken kaikkiaan maataloussektorin päästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 22 prosenttia ja jätesektorin päästöt melkein 39 prosenttia. Jätesektorin päästölaskennan tarkkuus on parantunut edelliseen raportointiin verrattuna yhdyskuntajätteen koostumustietojen päivittämisen vuoksi. Teollisuuden prosessipäästöt ovat kasvaneet vuodesta 1990 34 prosenttia

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorilla raportoivat nielut pienenivät vuonna 2007 viidenneksellä eli noin 7 miljoonalla tonnilla vuoteen 2006 verrattuna. Tämä johtuu pääasiassa edellisvuosia suuremmista hakkuumääristä. Vuoden 2007 markkinapuuhakkuut olivat ennätykselliset, melkein 58 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuus korvasi tuontipuuta lisäämällä kotimaista puun käyttöä. Tukkipuun hakkuut kotimaassa lisääntyivät 18 prosenttia ja kuitupuunkin 10 prosenttia. Suomen maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektori on kokonaisuutena merkittävä nielu, vaikka ojitettujen turvepeltojen ja metsien maaperän päästöt ovatkin huomattavia. Kioton velvoitekaudella nieluja voidaan kuitenkin käyttää vain rajoitetusti hyväksi.


Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2007, Kasvihuonekaasupäästöt noin 10% Kioton tavoitetason yläpuolella . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2007/khki_2007_2008-12-12_kat_001_fi.html