Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2010

Finlands växthusgasutsläpp 6 procent under nivån för åtagandena enligt Kyotoprotokollet

Enligt de preliminära uppgifter som sänds till Europeiska kommissionen 15.1.2011 motsvarade utsläppen av växthusgaser i Finland 66,4 miljoner ton koldioxid (CO2-ekv.) år 2009. Jämfört med året innan minskade utsläppen med 6 procent. Utsläppen minskade inom alla sektorer. Mest minskade utsläppen från industriprocesser (26 %), användningen av bränslen inom industri och byggande (23 %) och samfärdsel (5 %). Minskningen av utsläpp från lantbruket och avfallshanteringen var 3 – 4 procent. Nettosänkan inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) ökade betydligt till 40,7 miljoner ton. Sänkorna inom LULUCF-sektorn räknas inte i sin helhet med i åtagandet för Kyotoprotokollet.

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2009

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2009

Finlands växthusgasutsläpp exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) (se tabellen nedan). Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid

År Energi Industriprocesser Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfalls- hantering Utsläppen utan LULUCF
Energi- industrin Industri och byggande (utsläppen från energianvändning av bränslen) Inrikes transport Övrig andvändning av bränslen 1) Övriga industri- processer Användning av F-gaser
1990 19,19 13,36 12,79 9,18 4,98 0,09 0,18 6,66 3,97 70,40
1991 18,96 12,83 12,43 8,85 4,61 0,07 0,17 6,27 4,01 68,20
1992 18,73 12,30 12,35 8,97 4,35 0,04 0,16 5,86 4,03 66,78
1993 21,47 12,41 11,88 8,55 4,43 0,03 0,15 5,94 4,02 68,89
1994 26,40 12,70 12,23 8,22 4,56 0,04 0,15 5,97 3,97 74,23
1995 24,12 12,14 12,03 7,78 4,54 0,10 0,14 6,05 3,91 70,81
1996 29,83 12,00 12,00 7,92 4,72 0,15 0,14 5,96 3,82 76,53
1997 27,44 12,27 12,59 7,87 4,93 0,24 0,14 5,97 3,72 75,17
1998 24,18 11,94 12,74 8,14 4,87 0,30 0,14 5,85 3,55 71,70
1999 23,66 11,92 12,94 7,86 4,93 0,40 0,14 5,76 3,48 71,08
2000 22,12 11,94 12,84 7,49 4,95 0,57 0,12 5,85 3,27 69,16
2001 27,51 11,48 12,96 7,73 4,94 0,72 0,12 5,77 3,14 74,38
2002 30,26 11,17 13,15 7,66 4,88 0,53 0,11 5,83 2,92 76,52
2003 37,21 11,54 13,34 7,60 5,19 0,71 0,10 5,83 2,75 84,27
2004 32,97 11,63 13,68 7,28 5,47 0,74 0,11 5,77 2,61 80,26
2005 21,93 11,34 13,71 6,98 5,32 0,91 0,11 5,78 2,40 68,47
2006 32,88 11,62 13,90 6,78 5,37 0,80 0,10 5,78 2,46 79,70
2007 30,83 11,46 14,27 6,61 5,77 0,95 0,10 5,79 2,37 78,14
2008 24,25 10,80 13,68 6,42 6,02 1,04 0,09 5,93 2,28 70,51
2009 25,43 8,33 13,01 6,47 4,30 0,94 0,07 5,71 2,19 66,44
1) Övrig andvändning av bränslen innehåller subguppen uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk,, övrig andvändning av bränslen och diffusa utsläpp av bränslen

Utsläpp och upptag inom LULUCF sektorn i Finland. Utsläpp och upptag i sänkor angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid (utsläpp är positiva siffror, upptag negativa)

År Skogsmark Lantbruksmark Vall Våtmarker Träprodukter Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
1990 -21,20 5,42 0,63 1,01 -0,95 -15,08
1991 -35,84 4,78 0,61 1,03 0,31 -29,12
1992 -29,13 4,55 0,57 1,07 -0,22 -23,16
1993 -27,24 4,77 0,55 1,09 -0,09 -20,93
1994 -19,12 4,66 0,57 1,12 -0,76 -13,53
1995 -19,13 4,94 0,54 1,14 -0,87 -13,38
1996 -28,42 4,94 0,53 1,17 -1,05 -22,83
1997 -23,52 4,94 0,52 1,20 -2,12 -18,98
1998 -22,01 4,92 0,50 1,24 -1,77 -17,11
1999 -24,57 4,88 0,51 1,26 -2,04 -19,97
2000 -26,45 4,79 0,51 1,28 -1,27 -21,14
2001 -30,94 4,87 0,53 1,28 -0,31 -24,58
2002 -31,16 5,01 0,53 1,26 -0,44 -24,79
2003 -31,01 4,95 0,53 1,27 -0,89 -25,16
2004 -31,21 5,12 0,54 1,33 -0,83 -25,06
2005 -34,55 5,32 0,54 1,31 -0,34 -27,71
2006 -38,24 5,59 0,55 1,31 -0,45 -31,24
2007 -29,30 5,75 0,57 1,31 -1,73 -23,42
2008 -34,59 5,94 0,57 1,31 -0,31 -27,07
2009 -46,90 6,07 0,57 1,24 -1,71 -40,73

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (339,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2009/khki_2009_2010-12-10_tie_001_sv.html