Kasvihuonekaasuinventaarion laskennan ja raportoinnin ohjeistus

Kasvihuonekaasuinventaarion laskentaa ohjaavat hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) ohjeet. Ohjeistot kattavat kaikki päästösektorit ja niiden laatimiseen ovat osallistuneet asiantuntijat eri puolilta maailmaa. IPCC:n ohjeet antavat raportoiville maille mahdollisuuden valita kunkin maan resursseille ja tietotasolle parhaiten sopivat menetelmät inventaarion laskentaan.

Kasvihuonekaasuinventaarion vuosittainen raportointi tapahtuu Ilmastosopimuksen ohjeiden mukaisilla määrämuotoisilla raportointitauluilla ja kansallisella inventaarioraportilla.

EU:n seurantajärjestelmää koskevat päätökset ja ohjeistot asettavat omat vaatimuksensa jäsenmaiden kansallisille inventaarioille.

Inventaariolaskentaa ohjaava IPCC-ohjeistus

Ilmastosopimuksen ohjeet inventaarion raportoinnille

Lisäinformaatiota aiheesta löytyy UNFCCC:n sivulta Reporting Reuirements.

 


Päivitetty 15.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2010, Kasvihuonekaasuinventaarion laskennan ja raportoinnin ohjeistus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_men_001.html