Julkaistu: 15.4.2016

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2014 raportoitu EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2014 vastasivat 59,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2- ekv.). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle 15. huhtikuuta lähettämään raporttiin vuoden 2014 tarkistetuista päästöistä. Kokonaispäästöt ja -poistumat pysyivät lähes ennallaan joulukuussa 2015 julkistettuun ennakkotietoon verrattuna.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat sektoreittain (päästöt positiivisia ja poistumat negatiivisia lukuja)

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat sektoreittain (päästöt positiivisia ja poistumat negatiivisia lukuja)

Tarkistetut päästötiedot löytyvät alla olevasta taulukosta ja eritellymmin tietokantataulukosta.

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat sektoreittain (milj. t CO2-ekv.)

  1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 1) 71,3 71,8 70,0 69,5 75,9 63,3 59,1
   Energiasektori 53,6 55,4 53,8 53,7 60,1 48,4 44,4
      Energiateollisuus 19,0 24,0 22,1 22,0 30,7 22,0 19,4
      Teollisuus ja rakentaminen 13,7 12,4 12,2 11,6 10,1 8,5 8,5
      Kotimaan liikenne 12,1 11,3 12,1 12,9 12,7 12,2 11,1
      Muu energia 2) 8,8 7,6 7,4 7,1 6,5 5,7 5,4
   Teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö 5,4 4,9 5,8 6,5 6,6 6,1 6,0
      Teollisuusprosessit (pl. F-kaasut ) 3) 5,3 4,9 5,2 5,6 4,8 4,4 4,2
      F-kaasujen käyttö 3) 0,1 0,1 0,6 0,9 1,8 1,6 1,8
   Maatalous 7,5 6,8 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5
   Jätteiden käsittely 4,7 4,6 3,9 2,8 2,6 2,3 2,2
   Epäsuorat CO2-päästöt 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
LULUCF-sektori -16,0 -15,3 -24,3 -29,4 -27,1 -20,3 -20,8
1) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektoria. Sektori ei kuulu EU:n päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin
2) Muu energia sisältää alaluokat rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous ja sektorin työkoneet, muu polttoainekäyttö ja polttoaineiden haihtumapäästöt
3) F-kaasuilla tarkoitetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja (HFC-, PFC-yhdisteet sekä SF6 ja NF3)

EU:n taakanjakopäätöksen mukaan päästökaupan ulkopuoliset päästöt lasketaan kokonaispäästöjen ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena, pois lukien inventaarion mukaiset kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee Energiavirasto. Päästökaupan ulkopuolisille päästöille on EU:n taakanjakopäätöksessä määritelty vuosille 2013–2020 vuosittaiset kansalliset päästökiintiöt. Nyt julkaistujen tietojen mukaan päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittavat päästökiintiöt vuosina 2013 ja 2014.

Kasvihuonekaasupäästöt jaoteltuina päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005, 2008–2010 ja 2013–2014 (milj. t CO2-ekv.)

  2005 2008 2009 2010 2013 2014 muutos, 2013–2014   
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 69,5 71,3 67,7 75,9 63,3 59,1 -4,2
Kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
Päästökauppaan kuuluvat päästöt 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 31,5 28,8 -2,7
Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 2) 36,1 34,9 33,1 34,4 31,6 30,1 -1,4
1) Lähde: Energiavirasto. Vuonna 2013 EU:n päästökauppasektori laajentui uusilla toiminnoilla
2) Ilman inventaarion mukaisia kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöjä

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (209,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2014/khki_2014_2016-04-15_tie_001_fi.html