Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 15.4.2016

Finlands utsläpp av växthusgaser 2014 har rapporterats till EU och FN:s klimatkonvention

År 2014 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 59,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Uppgifterna baserar sig på den rapport om justerade utsläpp för år 2014 som Statistikcentralen sände till EU och FN:s klimatkonvention den 15 april. De totala utsläppen och upptagen var nästan oförändrade jämfört med de preliminära uppgifterna som offentliggjordes i december 2015.


Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (144,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2014/khki_2014_2016-04-15_tie_001_sv.html