Tietojen tarkentuminen

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen tarkentuminen. Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

  Tilasto-
vuosi
Edellinen
julkistus
28.3.2019
Uusin
julkistus
23.5.2019
Muutos 1)
Milj. tonnia CO2-ekv. %
Kokonaispäästö
(pl. LULUCF-
sektori)
1990 71,3 71,3 0,0
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,2 55,2 0,0
2016 58,1 58,1 0,0
2017 55,4 55,4 0,0
2018 .. 56,5 2) ..
LULUCF-
sektori
1990 -14,8 -14,8 0,0
2005 -24,4 -24,4 0,0
2010 -22,1 -22,1 0,0
2015 -20,1 -20,1 0,0
2016 -18,5 -18,5 0,0
2017 -20,4 -20,4 0,0
2018 .. -14,2 2) ..
Päästökaupan
ulkopuoliset
päästöt 3)
2013 31,3 31,3 0,0
2014 29,8 29,8 0,0
2015 29,5 29,5 0,0
2016 30,7 30,7 0,0
2017 30,1 30,1 0,0
2018 .. 30,0 2) ..
1) Muutos uusimman ja edellisen julkistuksen välillä
2) Pikaennakkotieto
3) Ilman kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöjä

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 23.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2018, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2018/khki_2018_2019-05-23_rev_001_fi.html