Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.5.2019

Utsläppen av växthusgaser ökade, utsläppskvoten överskreds

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 56,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2018. Utsläppen ökade med 2 procent jämfört med året innan. Störst inverkan på ökningen av utsläppen hade den ökade förbrukningen av naturgas och torv. Utsläppen utanför utsläppshandeln låg på samma nivå som året innan, men översteg EU:s utsläppskvot med 0,4 miljoner ton CO2-ekv. I snabbestimatet har det senaste årets utsläpps- och upptagsuppgifter producerats på en grövre nivå än uppgifterna för de föregående åren.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (144,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2018/khki_2018_2019-05-23_tie_001_sv.html