Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2019

Växthusgasutsläppen ökade med 2 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgift var de totala växthusgasutsläppen 56,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2018. Detta var 14,9 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppen ökade med 2 procent jämfört med året innan. På ökningen av utsläppen inverkade mest ökningen av förbrukningen av naturgas och torv. Utsläppen utanför utsläppshandeln var på föregående års nivå och översteg den utsläppskvoten given av EU med, 0,3 miljoner ton. Uppgifterna baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2018 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2020.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (145,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2018/khki_2018_2019-12-12_tie_001_sv.html