Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen tarkentuminen. Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

  Tilasto-
vuosi
Edellinen
julkistus
13.3.2020
Uusin
julkistus
28.5.2020
Muutos 1)
Milj. tonnia CO2-ekv. %
Kokonaispäästö
(ilman LULUCF-
sektoria)
1990 71,2 71,2 0,0
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,1 55,1 0,0
2016 58,1 58,1 0,0
2017 55,4 55,4 0,0
2018 56,4 56,4 0,0
2019 .. 52,8 2) ..
LULUCF-
sektori 3)
1990 -14,8 -14,8 0,0
2005 -24,4 -24,4 0,0
2010 -22,5 -22,5 0,0
2015 -18,9 -18,9 0,0
2016 -16,8 -16,8 0,0
2017 -17,2 -17,2 0,0
2018 -10,3 -10,3 0,0
2019 .. -17,4 2) ..
Päästökaupan
ulkopuoliset
päästöt 4)
2013 31,2 31,2 0,0
2014 29,8 29,8 0,0
2015 29,5 29,5 0,0
2016 30,7 30,7 0,0
2017 30,1 30,1 0,0
2018 29,9 29,9 0,0
2019 .. 29,3 2) ..
1) Muutos uusimman ja edellisen julkistuksen välillä
2) Pikaennakkotieto
3) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektoria.
4) Ilman kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöjä

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 28.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2019, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2019/khki_2019_2020-05-28_rev_001_fi.html