Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistik-
år
Föregående
offentlig-
görande
13.3.2020
Senaste
offentlig-
görande
28.5.2020
Förändring 1)
Milj. ton CO2-ekv. %
Totalt
utsläpp
(exkl. sektorn
LULUCF)
1990 71,2 71,2 0,0
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,1 55,1 0,0
2016 58,1 58,1 0,0
2017 55,4 55,4 0,0
2018 56,4 56,4 0,0
2019 .. 52,8 2) ..
Sektorn
LULUCF 3)
1990 -14,8 -14,8 0,0
2005 -24,4 -24,4 0,0
2010 -22,5 -22,5 0,0
2015 -18,9 -18,9 0,0
2016 -16,8 -16,8 0,0
2017 -17,2 -17,2 0,0
2018 -10,3 -10,3 0,0
2019 .. -17,4 2) ..
Utsläpp
utanför
utsläppshandeln 4)
2013 31,2 31,2 0,0
2014 29,8 29,8 0,0
2015 29,5 29,5 0,0
2016 30,7 30,7 0,0
2017 30,1 30,1 0,0
2018 29,9 29,9 0,0
2019 .. 29,3 2) ..
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) Snabbestimat
3) LULUCF avser sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.
4) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 28.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2019, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2019/khki_2019_2020-05-28_rev_001_sv.html