Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Publicerad: 26.10.2012

Stenkolsförbrukningen minskade med 35 procent under januari–september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 35 procent under januari–septemberi år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 2,2 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 53 petajoule. Användningen av stenkol minskade inom den separata elproduktionen, där den gick ned med 78 procent jämfört med år 2011.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t
Uppgifterna för åren 2011 och 2012 är preliminära.

Under januari–september i år var stenkolsförbrukningen 42 procent mindre än under 2000-talet i genomsnitt. Stenkolslagren var i slutet av september 2012 ungefär 4,3 miljoner ton, dvs. 11 procent mindre än året innan. Den separata produktionen av kondenskraft sjönk med 53 procent under början av året. Vattensituationen i Norge, Sverige och Finland har under hela året varit bättre än genomsnittet och detta har möjliggjort en billigare produktion med vattenkraft för den nordiska elmarknade.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 09 1734 3429, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2012/09/kivih_2012_09_2012-10-26_tie_001_sv.html