Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2006

Studieavbrott minskade inom yrkesutbildning

Av de studerande i utbildning som leder till examen avbröt något under 6 procent sina studier och fortsatte inte med någon examensinriktad utbildning under läsåret 2003-2004. De flesta som avbröt sina studier studerade inom yrkesutbildning på andra stadiet, inom gymnasieutbildningen var antalet lägst. Inom yrkesutbildningen har avbrotten dock ständigt minskat under en period på fyra år.

Av de studerande avbröt 11 procent yrkesutbildningen och 8 procent utbildningen vid yrkeshögskola. 4 procent avbröt gymnasieutbildningen och 5 procent universitetsutbildningen. En del av dem som avbrutit studierna fortsatte inom en annan utbildningssektor, t.ex. gymnasieelever fortsatte inom yrkesutbildningen. När man beaktar dem som bytt utbildningssektor, minskar procenten studieavbrott.

Jämfört med året innan minskade avbrotten inom yrkesutbildning, men också inom universitetsutbildning. Avbrotten ökade däremot en aning inom gymnasie- och yrkeshögskoleutbildning under läsåret 2003-2004. Förutom de verkliga förändringarna kan en bidragande orsak till utvecklingen också vara det faktum att kvaliteten på statistikmaterialet har förbättrats och att det skett ändringar i statistikföringen.

Avbrott inom examensinriktad utbildning läsåret 2003-2004

Utbildningssektor Avbröt studierna
inom sin egen
utbildningssektor
%
Bytte
utbildningssektor
%
Avbröt helt
den examensinrik-
tade utbildningen
%
Gymnasieutbildning 3,8 1,9 1,9
Yrkesutbildning (andra stadiet) 10,7 1,1 9,6
Yrkeshögskoleutbildning 8,4 2,1 6,3
Universitetsutbildning 4,8 0,5 4,3
Totalt 6,9 1,3 5,6

Avbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2000/2001-2003/2004

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2004/kkesk_2004_2006-03-15_tie_001_sv.html