Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.3.2008

Studieavbrotten ökade mest inom yrkeshögskoleutbildningen

Av de studerande i utbildning som leder till examen avbröt 6 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2005/2006. 4 procent avbröt gymnasieutbildning riktad till ungdomar och 10,5 procent yrkesutbildning, när man granskar avbrotten efter utbildningssektor. Inom yrkeshögskoleutbildningen avbröt 9 procent sina studier och inom universitetsutbildningen 6 procent. Jämfört med föregående år ökade studieavbrotten något inom alla utbildningssektorer med undantag av yrkesutbildningen, där antalet avbrott var oförändrade. Under senaste år har studieavbrotten ökat mest inom yrkeshögskoleutbildningen.

En del av dem som avbröt sina studier fortsatte inom en annan utbildningssektor, t.ex. gymnasieelever fortsatte inom yrkesutbildningen. När man beaktar dem som bytt utbildningssektor, minskar studieavbrotten procentuellt. Detta skedde särskilt inom gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningen.

Män avbröt sin utbildning oftare än kvinnor. Den största könsskillnaden i avbrotten fanns inom yrkeshögskoleutbildningen, där avbrottsprocenten för män var mer än 11 procent och för kvinnor 7,5 procent. Vid yrkesutbildning riktad till ungdomar förekom de flesta avbrotten inom naturbruk och miljöområdet samt inom det naturvetenskapliga området, vid yrkeshögskoleutbildning skedde de flesta avbrotten inom det naturvetenskapliga området samt inom teknik och kommunikation och vid universitetsutbildning likaså inom det naturvetenskapliga området.

Studerande över 19 år avbröt klar oftare sina studier vid gymnasie- och yrkesutbildning riktad till ungdomar jämfört med yngre studerande. Vid universitetsutbildningen avbröt fler studerande sina studier än genomsnittet i åldersgrupperna över 28 år. Vid yrkeshögskoleutbildning verkade åldern inte ha ett lika direkt samband med studieavbrott.

Yrkesutbildning riktad till ungdomar avbröts i medeltal oftare av specialstuderande. Av dem avbröt 18 procent sina studier under läsåret 2005/2006. Utan specialstuderande var avbrottsprocenten inom yrkesutbildningen 10. Andelen specialstuderande var totalt omkring 11 procent av de studerande inom yrkesutbildning riktad till ungdomar.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter utbildningssektor läsåret 2005/2006

Utbildningssektor Avbröt studierna
i sin egen
utbildningssektor
Böt utbildnings-
sektor
Avbröt helt
utbildning som
leder till examen
        % % %
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 4,2 2,1 2,1
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 10,5 1,1 9,4
Yrkeshögskoleutbildning 9,2 2,3 6,9
Universitetsutbildning 5,8 0,7 5,0
Totalt 7,4 1,5 5,9

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2000/2001-2005/2006.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 11.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2006/kkesk_2006_2008-03-11_tie_001_sv.html