Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.3.2010

Ökning av studieavbrotten undantaget yrkesutbildningen

Av studerande i utbildning som leder till examen avbröt 6 procent sina studier och fortsatte inte inom någon examensinriktad utbildning under läsåret 2007/2008. I gymnasieutbildning för unga var avbrottsprocenten 4,5, i yrkesutbildning för unga 10, i yrkeshögskoleutbildning 9 och i universitetsutbildning 6 procent. När man beaktar dem som bytt utbildningssektor, t.ex. från gymnasieutbildning till yrkesutbildning, minskar studieavbrotten procentuellt. Jämfört med föregående läsår ökade studieavbrotten något inom alla utbildningssektorer med undantag av yrkesutbildningen, där antalet avbrott minskade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2000/2001-2007/2008

Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning läsåren 2000/2001-2007/2008

Män avbröt sin utbildning oftare än kvinnor. Den största könsskillnaden i avbrotten fanns inom yrkeshögskoleutbildningen, där avbrottsprocenten för män var mer än 11 procent och för kvinnor 7,5 procent. Inom utbildningsområdet naturvetenskaper skedde de flesta avbrotten medan avbrotten var minst inom övrig utbildning (bl.a. polisbranschen) samt inom social-, hälso- och idrottsområdet.

Läsåret 2008/2009 avbröt totalt 189 personer grundskoleutbildningen på ett sätt eller annat. Antalet elever som helt försummat sin läroplikt var 39 och antalet personer som överskridit läropliktsåldern utan avgångsbetyg från grundskolan var sammanlagt 150. Antalet skolavhoppare ökade med 27 elever från föregående läsår.

Studieavbrott inom examensinriktad utbildning efter kön och utbildningssektor läsåret 2007/2008 1)

Kön / utbildningssektor Antal studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning 20.9.2007 Avbröt studierna i sin egen utbildningssektor Böt utbildnings- sektor Avbröt helt utbildning som leder till examen
% % %
Totalt 506 899 7,5 1,6 5,9
  Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 103 903 4,5 2,3 2,2
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 122 995 9,8 0,9 8,9
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 128 866 9,2 2,3 6,9
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 151 135 6,1 0,9 5,2
Män Totalt 238 615 8,5 1,5 7,0
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 44 676 4,8 2,4 2,4
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 65 593 9,8 0,7 9,1
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 58 794 11,3 2,4 8,8
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 69 552 7,3 1,0 6,3
Kvinnor Totalt 268 284 6,5 1,6 4,9
Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar) 59 227 4,3 2,3 1,9
Yrkesutbildning (riktad till ungdomar) 57 402 9,9 1,2 8,7
Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 70 072 7,5 2,2 5,3
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 81 583 5,0 0,8 4,2
1) Antalet studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning avviker från det totala antalet studerande eftersom man varit tvungen att radera en del av studerandena från materialet.

Källa: Utbildning 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2008/kkesk_2008_2010-03-12_tie_001_sv.html