Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 29.11.2013

Kuntien toimintamenot olivat 27,8 miljardia tammi-syyskuussa 2013

Vuoden 2013 tammi-syyskuussa kuntien toimintamenot olivat 27,8 miljardia euroa. Verotuloja kertyi 16,0 miljardia ja valtionosuuksia 6,3 miljardia euroa. Kuntien yhteenlasketuksi vuosikatteeksi muodostui 1,7 miljardia euroa. Kuntayhtymien toimintamenot olivat 8,5 miljardia euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien toimintamenojen jakautuminen eri menolajeille, prosenttia

Kuntien toimintamenojen jakautuminen eri menolajeille, prosenttia

Kuntien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, olivat tammi-syyskuussa 27,8 miljardia euroa ja toimintatuotot 6,5 miljardia euroa. Suurimman menoerän muodostivat palvelujen ostot 43,9 prosentilla. Toimintamenoista palkkamenot (palkat ja henkilösivukulut) olivat 10,6 miljardia euroa, avustusmenot 1,7 miljardia euroa sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 1,1 miljardia euroa. 39,8 prosentilla toimintatuotoista suurimman osuuden muodostivat myyntituotot.

Kunnat, ilman liikelaitoksia, käyttivät investointeihin 1,6 miljardia euroa ja investointituloja kertyi 0,3 miljardia euroa. Kuntien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta, ilman liikelaitoksia, oli neljänneksen lopussa 12,2 miljardia euroa. Vähennystä edellisestä neljänneksestä oli 0,3 prosenttia.

Kuntayhtymien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, olivat 8,5 miljardia ja toimintatuotot 9,0 miljardia euroa. Palkkamenot olivat 4,2 miljardia euroa ja muodostivat 49,8 prosenttia toimintamenoista. Investointimenot, ilman liikelaitoksia, olivat 0,5 miljardia euroa. Lainakanta, ilman liikelaitoksia, nousi 2,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä ollen 3,0 miljardia euroa syyskuun lopussa. Kuntayhtymien paikallishallintosektoriin kuuluvien liikelaitosten liikevaihto oli 1,5 miljardia euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilasto on otostutkimus ja kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden liikelaitosten talouden kehitystä neljännesvuosittain talousarvioiden toteutumisen mukaisesti.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua tulevien julkaisujen yhteydessä. Tilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia touko-kesäkuussa julkaistavan kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 29.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 3. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/03/kkt_2013_03_2013-11-29_tie_001_fi.html