Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2020

I februari 2020 hörde 685 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i februari 2020 totalt 1 243 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 685 fartyg och till småfartygen 284 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 274 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i februari 2020 totalt 116 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 874 865, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 739 541. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 574 660.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 29.2.2020

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 29.2.2020

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 196 var passagerarfartyg, 176 specialfartyg och 101 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 29.2.2020

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 685 1 739 541 716 767
Passagerarfartyg 196 23 033 9 380
Roro-passagerarfartyg 55 604 149 284 029
Roro-lastfartyg 43 511 658 154 055
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 94 230 558 99 351
Tankfartyg 10 182 031 91 645
Specialfartyg 176 67 535 21 049
Övriga fartyg 101 14 221 4 751

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, roro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 38, roro-lastfartyg till 29 och specialfartyg till 21. Enligt bruttodräktighet var den största klassen roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för roro-passagerarfartyg och roro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med två jämfört med situationen vid årsskiftet. Specialfartyg, passagerarfartyg och övriga fartyg var alla ett färre och antalet roro-lastfartyg ett fler. Antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade minskat med ett fartyg. I förteckningen över handelsflottan skedde inga ändringar i februari 2020.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (169,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. februari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2020/02/klaiv_2020_02_2020-03-20_tie_001_sv.html