Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.8.2021

I juli 2021 hörde 677 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i juli 2021 totalt 1 241 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 677 fartyg och till småfartygen 283 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 281 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i juli 2021 totalt 107 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 804 669, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 681 237. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 513 333.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.7.2021

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.7.2021

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 193 var passagerarfartyg, 180 specialfartyg och 100 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var ro-ro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 31.7.2021

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 677 1 681 237 659 840
Passagerarfartyg 193 22 589 9 205
Ro-ro-passagerarfartyg 53 566 076 237 113
Ro-ro-lastfartyg 43 490 478 147 702
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 89 224 748 96 080
Tankfartyg 9 178 549 87 156
Specialfartyg 180 78 544 25 499
Övriga fartyg 100 13 897 4 578

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, ro-ro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 36, ro-ro-lastfartyg till 28 och specialfartyg till 17. Enligt bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg, ro-ro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med tre jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet passagerarfartyg var tre färre. Antalet ro-ro-passagerarfartyg, ro-ro-lastfartyg, övriga torrlastfartyg och tankfartyg var alla ett färre. Antalet specialfartyg hade ökat med fyra. Antalet småfartyg hade minskat med två. Antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade ökat med tre jämfört med situationen vid årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan var ett större i juli 2021.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, matti.kokkonen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (167,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. juli 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/07/klaiv_2021_07_2021-08-18_tie_001_sv.html