Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.1.2022

I december 2021 hörde 669 fartyg till den egentliga handelsflottan

Till Finlands handelsflotta hörde i december 2021 totalt 1 235 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 669 fartyg och till småfartygen 283 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 283 fartyg. I handelsfartygsförteckningen, där man i huvudsak kan ange fartyg i utrikesfart, fanns i december 2021 totalt 106 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 862 051, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 738 552. Fartygen i handelsfartygsförteckningen hade en andel på 1 572 338.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.12.2021

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet 31.12.2021

De flesta fartygen som hörde till den egentliga handelsflottan var passagerarfartyg och näst flest specialfartyg och övriga fartyg. Totalt 191 var passagerarfartyg, 180 specialfartyg och 96 övriga fartyg. Sett till bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg. De näst största klasserna var ro-ro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg var mer än hälften av den hela egentliga handelsflottans dräktighet.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan 31.12.2021

Fartygstyp Antal Bruttodräktighet Nettodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 669 1 738 552 699 552
Passagerarfartyg 191 22 467 9 160
Ro-ro-passagerarfartyg 54 638 270 281 786
Ro-ro-lastfartyg 42 484 851 145 825
Bulkfartyg 10 106 356 52 507
Övriga torrlastfartyg 87 219 615 93 156
Tankfartyg 9 176 061 87 591
Specialfartyg 180 78 438 25 466
Övriga fartyg 96 12 494 4 061

Största delen av de fartyg som ingår i förteckningen över handelsflottan var övriga torrlastfartyg, ro-ro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 35, ro-ro-lastfartyg till 27 och specialfartyg till 17. Enligt bruttodräktighet var den största klassen ro-ro-passagerarfartyg, ro-ro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg var två tredjedelar av volymen för den hela egentliga handelsflottan.

Antalet fartyg i den egentliga handelsflottan hade minskat med elva jämfört med situationen vid föregående årsskiftet. Antalet passagerarfartyg var fem färre och antalet övriga torrlastfartyg var tre färre. Antalet ro-ro-lastfartyg var två färre och antalet tankfartyg var ett färre. Antalet specialfartyg hade ökat med fyra och antalet övriga fartyg hade minskat med fyra. Antalet småfartyg hade minskat med två jämfört med situationen vid föregående årsskiftet. Antalet pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri hade ökat med fem jämfört med situationen vid föregående årsskiftet. Antalet fartyg i förteckningen över handelsflottan blev oförändrat i december 2021.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Ylimaa 029 551 3709, Matti Kokkonen 029 551 3770, henna.ylimaa@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (167,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 12.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. december 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/12/klaiv_2021_12_2022-01-12_tie_001_sv.html