Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.4.2006

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i februari med 3,7 procent

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln i februari 2006 med 3,7 procent från året innan. Värdet på försäljningen inom varuhushandeln ökade med 5,1 procent och inom dagligvaruhandeln med 4,6 procent. Försäljningen inom bilhandeln var i februari 6,8 procent större än året innan. Försäljningsvärdet inom partihandeln ökade med 9,6 procent.

Inom december-februari ökade försäljningen inom detaljhandeln med 5,9 procent, dvs. ökningen var något snabbare än under föregående tremånadersperiod. Försäljningen inom bilhandeln var i december-februari 7,2 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxttakten inom partihandeln var fortsättningsvis livlig och var 10,1 procent.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, februari 2006 och tre månaders medeltal, %

 
 
Tre månaders årsförändringar, % ** Årsförändring för den senaste månaden, %*
03-05/2005 06-08/2005 09-11/2005 12/05-02/2006 02/2006
Bilhandeln 6,3 8,8 6,7 7,2 6,8
Partihandeln 7,7 8,0 8,4 10,1 9,6
Detaljhandeln 5,0 5,4 5,7 5,9 3,7
- dagligvaruhandel 2,3 3,4 3,5 5,3 4,6
- varuhushandel 5,7 6,4 6,3 6,4 5,1
*) Årsförändringen jämför februari 2006 med motsvarande månad året innan.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2006, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och Partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/02/klv_2006_02_2006-04-13_tie_002_sv.html