Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.6.2006

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 2,4 procent i april

Enligt Statistikcentralen ökade värdet på försäljningen inom detaljhandeln med 2,4 procent i april år 2006 från året innan. Försäljningen inom varuhushandeln ökade med 2,7 procent och inom dagligvaruhandeln med 6,5 procent. Försäljningen inom bilhandeln sjönk i april med 2,4 procent jämfört med året innan. Försäljningsvärdet inom partihandeln ökade med 4,0 procent.

Enligt Statistikcentralen var omsättningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandeln) 2,3 procent större i april 2006 än året innan. Under den tremånadersperiod som slutade i april var ökningen 7,4 procent större än under motsvarande period år 2005.

Under februari-april ökade försäljningen inom detaljhandeln med 4,8 procent, dvs. tillväxten avtog tydligt från föregående kvartal. Försäljningen inom bilhandeln var i februari-april 6,4 procent större än under motsvarande period året innan. Tillväxten inom partihandeln fortsatte livlig under den senaste tremånadersperioden och var 8,8 procent.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, april 2006 och tre månaders medeltal, %

 
 
Tre månaders årsförändringar, % ** Årsförändring för den
senaste månaden, %*
05-07/2005 08-10/2005 11/05-01/06 02/06-04/2006 04/2006
Handeln totalt 7,3 8,7 8,0 7,4 2,3
Bilhandel 7,9 8,4 7,6 6,4 -2,4
Partihandel 8,0 9,7 8,9 8,8 4,0
Detaljhandel 5,0 6,5 6,2 4,8 2,4
- dagligvaruhandel 3,6 3,4 4,7 5,3 6,5
- varuhushandel 5,4 7,5 6,8 5,2 2,7
*) Årsförändringen jämför april månad år 2006 med motsvarande månad året innan.
**) I tremånaders årsförändring jämförs värden för tre statistikmånader med värden för motsvarande månader föregående år.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2006, april Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/04/klv_2006_04_2006-06-13_tie_002_sv.html