Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2006

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 7,2 procent i september

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i september med 7,2 procent från september 2005. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 6,5 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 10.11.2006.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, september 2006


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
09/2006 09/2006 01-09/2006
Värde 133,6 7,2 6,0
Volym 128,9 6,5 5,7
*) Årsförändringen jämför september 2006 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-september 2006 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras såsom tidigare ungefär med 11/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 21/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln 2006, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Santaharju (09) 1734 2720, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/09/klv_2006_09_2006-10-27_tie_001_sv.html