Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Publicerad: 12.6.2007

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 4,2 procent i april

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 4,2 procent större i april 2007 än året innan. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen under samma tid med 5,6 procent, men minskade däremot med 1,3 procent inom varuhushandeln. Inom bilhandeln var försäljningen 13,5 procent och inom partihandeln 5,4 procent större än i april år 2006. Omsättningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) ökade i april med 6,7 procent från året innan.

Under januari-april ökade försäljningen inom detaljhandeln med 7,9 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 10,5 procent och inom partihandeln 6,5 procent större än under motsvarande period året innan. Under januari-april ökade försäljningen inom den totala handeln med 7,6 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, april 2007 och hela början av året, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring, %* Kumulativ
årsförändring %**
04-06/06 07-09/06 10-12/06 01-03/07 04/07 01-04/07
Handeln totalt 8,1 9,2 7,6 7,9 6,7 7,6
Bilhandel 6,4 11,1 7,9 9,4 13,5 10,5
Partihandel 9,7 10,0 8,4 6,9 5,4 6,5
Detaljhandel 5,5 5,6 4,7 9,3 4,2 7,9
- dagligvaruhandel 5,7 5,5 4,7 7,4 5,6 6,9
- varuhushandel 6,3 5,5 5,9 12,5 -1,3 8,6
*) Årsförändringen jämför april månad år 2007 med motsvarande månad året innan.
**) Kumulativ årsförändring jämför januari-april år 2007 med motsvarande period året innan.

Statistikcentralen publicerar statistiska översikter över omsättningsgrafer enbart kvartalsvis

Från och med början av år 2007 publicerar Statistikcentralen de månatliga statistiska översikterna över omsättningsgraferna enbart kvartalsvis. Detta kommer inte att inverka på hur den egentliga statistiken månatligen ges ut. Den statistiska översikten behandlar kvartalsutvecklingen av omsättningsgraferna samt konjunkturbilden i ett längre utvecklingsperspektiv. Översikten utkommer i samband med offentliggörandet av de preciserade uppgifterna för mars, juni, september och december.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2007, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/04/klv_2007_04_2007-06-12_tie_002_sv.html