Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, juli

Publicerad: 12.11.2010

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 6,9 procent i september

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 6,9 procent i september jämfört med september 2009. Också försäljningsvolymen ökade med 5,9 procent under samma period. Inom partihandeln ökade försäljningen med 12,3 procent och inom bilhandeln med 33,0 procent. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 13,0 procent i september.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Under januari–september ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,5 procent och inom partihandeln med 7,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln steg med 17,0 procent. Under januari–september var försäljningen inom hela handeln 7,6 procent större än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 12.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2010/09/klv_2010_09_2010-11-12_tie_002_sv.html