Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2012 01-03/2013 04-06/2013 07-09/2013 01-11/2013 11/2013
Handeln totalt (G) -1,9 -7,7 -3,3 -0,3 -3,4 -3,6
Bilhandel (45) -24,4 -35,8 -14,6 0,0 -15,6 -0,6
Partihandel (46) 0,6 -3,5 -2,8 -0,7 -2,6 -6,1
Detaljhandel (47) 3,1 0,0 0,8 0,4 0,4 0,2
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 4,1 2,4 2,2 2,2 2,3 1,3
Varuhushandel (4719) 3) 3,0 -1,0 1,8 -1,4 0,0 0,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 47,6 procent år 2012 enligt företagsregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,8 procent år 2012 enligt företagsregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2013, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/11/klv_2013_11_2014-01-15_tau_001_sv.html