Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2015

Försäljningen inom bilhandeln ökade i juli med 4,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,4 procent i juli jämfört med juli 2014. Ökningen inom detaljhandeln berodde på att försäljningen inom varuhushandeln ökade med 2,6 procent från året innan. Däremot sjönk försäljningen inom dagligvaruhandeln med 2,2 procent från året innan. Försäljningen inom bilhandeln ökade mest av näringsgrenarna inom handeln. Där var ökning 4,3 procent från året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln i juli med 2,1 procent från året innan. I och med den svaga utvecklingen av partihandeln minskade också den sammanlagda försäljningen inom hela handeln med 0,5 procent.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Korrigering. . Figuren har korrigerats 15.9.2015 kl 13:30.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.09.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/07/klv_2015_07_2015-09-15_tie_002_sv.html