Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.1.2016

Försäljningen inom hela handeln ökade i november med 0,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 0,4 procent i november jämfört med november 2014. Av näringsgrenarna inom handeln ökade bilhandeln mest, med 10,6 procent från föregående år. Försäljningen inom detaljhandeln ökade i november med 1,2 procent jämfört med året innan. Av näringsgrenarna inom detaljhandeln var utvecklingen inom varuhushandeln mer positiv än inom dagligvaruhandeln: försäljningen inom varuhushandeln ökade med 1,8 procent från året innan, medan försäljningen inom dagligvaruhandeln minskade med 0,1 procent. Försäljningen inom partihandeln minskade för sin del med 2,3 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/11/klv_2015_11_2016-01-14_tie_002_sv.html