Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.10.2016

Försäljningen inom hela handeln ökade i augusti med 4,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,4 procent i augusti jämfört med augusti 2015. När det gäller näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom varuhushandeln med 8,2 procent, medan försäljningen inom dagligvaruhandeln minskade med 0,9 procent. På utvecklingen inom detaljhandeln inverkade utöver dagligvaruhandeln samt varuhushandeln också den positiva utvecklingen inom specialhandeln. Inom partihandeln ökade försäljningen i augusti med 3,1 procent från året innan. Försäljningen ökade kraftigast inom bilhandeln, där ökningen var 13,6 procent. Sammanlagt ökade försäljningen inom hela handeln med 4,2 procent från augusti 2015.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/08/klv_2016_08_2016-10-13_tie_002_sv.html