Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, april

Publicerad: 15.4.2020

Omsättningen inom handeln ökade med 1,2 procent i februari

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 1,2 procent i februari jämfört med februari 2019. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade med 1,3 procent under samma period. Omsättningen ökade inom handelns alla näringsgrenar med undantag av partihandeln. Omsättningen inom detaljhandeln gick upp med 3,5 procent och inom bilhandeln med 8,2 procent jämfört med året innan.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/02/klv_2020_02_2020-04-15_tie_002_sv.html