Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Behandlingstider för brottmål som avgjorts i tingsrätterna efter sammansättning vid avgörande 2013

  Avgjorda ärenden totalt Behandlingstid i tingsrätten mindre än
2 mån.
Behandlingstid i tingsrätten
2–5 mån.
Behandlingstid i tingsrätten
6–11 mån.
Behandlingstid i tingsrätten
12 mån. eller mer
Behandlingstid i tingsrätten
i genomsnitt, mån.
Tid från brottets begående till tingsrättens avgörande i genomsnitt, mån.
Sammansättningar totalt 60 720 30 150 22 475 5 499 2 596 3,5 10,8
Sammansättning med en domare 39 197 16 915 15 520 4 556 2 206 4,1 12,9
Sammansättning med tre domare 36 10 10 9 7 7,2 30,6
Sammansättning med nämndemän 3 938 1 068 1 826 726 318 5,3 18,7
Sammansättning med militära ledamöter 116 34 60 17 5 4,0 9,6
Annan sammansättning 48 23 11 5 9 6,1 29,0
Skriftligt förfarande 17 385 12 100 5 048 186 51 1,9 5,6

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2013, Tabellbilaga 2. Behandlingstider för brottmål som avgjorts i tingsrätterna efter sammansättning vid avgörande 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2013/koikrr_2013_2014-06-10_tau_002_sv.html