Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över brottmål beskriver brottmål som under året varit anhängiga och avgjorts av tingsrätterna. Statistiken förs efter tingsrätt och arten av mål eller ärende. Brottmålen anhängiggörs i regel när åklagaren tillställer tingsrättens kansli en skriftlig stämningsansökan. I undantagsfall kan åklagaren också själv lämna stämningen och målet anhängiggörs när stämningen har delgivits svaranden. De flesta brottmålsrättegångar gäller trafikförseelser, av vilka nästan hälften har rubriceringen grovt rattfylleri. Rättegångar gällande egendomsbrott är näst vanligast.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/meta_sv.html