Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2021, maj

Publicerad: 8.5.2013

Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari–mars 2013

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–mars 819 konkurser, vilket är 15 konkurser (1,8 %) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 4 514, vilket åter är 1 329 personer (41,7 %) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–mars 2004–2013

Anhängiggjorda konkurser under januari–mars 2004–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–mars inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Till antalet ökade antalet anhängiggjorda konkurser mest inom övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 245 konkurser, vilket är 31 konkurser (14,5 %) fler än under motsvarande period året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet samt handel. Till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 191 konkurser under januari–mars, vilket är 56 konkurser (22,7 %) färre än under motsvarande period året innan.

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–mars 2013 och 2012

Näringsgren Konkurser januari–mars 2013 Konkurser januari–mars 2012 Antalet anställda januari–mars 2013 Antalet anställda januari–mars 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 22 15 92 45
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 97 101 1 132 567
Byggverksamhet 191 247 1 130 961
Handel 136 144 436 399
Transport och magasinering 60 58 379 284
Hotell- och restaurangverksamhet 58 53 300 196
Övriga tjänster 245 214 1 035 731
Näringsgrenen okänd 10 2 10 2
TOTALT 819 834 4 514 3 185

Källa: Konkurser 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/03/konk_2013_03_2013-05-08_tie_001_sv.html