Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2021, maj

Publicerad: 24.5.2013

Antalet konkurser ökade med 6,5 procent under januari-april 2013

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari-april 1 107 konkurser, vilket är 68 konkurser (6,5 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 5 959, vilket åter är 1 841 personer (44,7 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-april 2009–2013

Anhängiggjorda konkurser under januari-april 2009–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari-april inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Till antalet ökade antalet anhängiggjorda konkurser mest inom övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 316 konkurser, vilket är 42 konkurser (15,3 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, gruvdrift och byggverksamhet. Till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 259 konkurser under januari-april, vilket är 43 konkurser (14,2 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-april 2013 och 2012

Näringsgren Konkurser januari-april 2013 Konkurser januari-april 2012 Antalet anställda januari-april 2013 Antalet anställda januari-april 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 30 16 110 47
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 124 129 1 293 778
Byggverksamhet 259 302 1 406 1 200
Handel 189 166 565 512
Transport och magasinering 93 81 661 406
Hotell- och restaurangverksamhet 81 68 398 234
Övriga tjänster 316 274 1 511 938
Näringsgrenen okänd 15 3 15 3
TOTALT 1 107 1 039 5 959 4 118

Källa: Konkurser 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/04/konk_2013_04_2013-05-24_tie_001_sv.html