Publicerad: 8.12.2016

Husbyggnadsföretagens entreprenader inom reparationsbyggande utgjorde 6,8 miljarder euro år 2015

Enligt Statistikcentralen var värdet av byggnadsentreprenader i husbyggnadsföretag som sysselsätter minst 5 personer totalt 17,1 miljarder euro år 2015. Av företagens husbyggnadsarbeten hänförde sig 6,8 miljarder euro till reparationsbyggande. Företagen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet stod för 4 miljarder euro.

Husbyggnadsföretagens reparations- och nybyggande

Husbyggnadsföretagens reparations- och nybyggande

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 029 551 2458, Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2015/02/kora_2015_02_2016-12-08_tie_001_sv.html