Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.5.2017

Koulutuksen käyttömenot lähes ennallaan vuonna 2015

Koulutuksen käyttömenot kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna 0,4 prosenttia. Koulutuksen käyttömenot olivat yhteensä 12,2 miljardia euroa vuonna 2015. Suurimman osuuden koulutuksen käyttömenoista muodostavat perusopetuksen kustannukset. Perusopetukseen käytettiin 4,6 miljardia euroa vuonna 2015. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat yliopistokoulutuksella ja -tutkimuksella, johon käytettiin 2,3 miljardia euroa ja ammatillisella koulutuksella, johon käytettiin 1,8 miljardia euroa.

Koulutuksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 2015

Käyttökohde           milj. euroa             %
Esiopetus 1) 358 2,9
Perusopetus 4 620 37,7
Lukiokoulutus 736 6,0
Ammatillinen koulutus 1 810 14,8
Oppisopimuskoulutus 151 1,2
Ammattikorkeakoulukoulutus 906 7,4
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 2) 2 323 19,0
Muu koulutus 479 3,9
Opintotuki 860 7,0
Yhteensä 12 244 100,0
1) 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa.
2) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.

Koulutuksen käyttömenot olivat vuonna 2015 suhteessa bruttokansantuotteeseen 5,8 prosenttia. Osuus on laskenut vuodesta 2010 alkaen.

Koulutuksen käyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot ovat vähentyneet reaalisesti vuoden 2010 jälkeen. Vuosina 2000-2015 koulutuksen kokonaiskäyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot olivat reaalisesti korkeimmillaan vuonna 2010. Käyttömenot on muutettu vuoden 2015 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla. Reaalinen muutos tarkoittaa, että hintojen nousun vaikutus on otettu huomioon.

Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys 2000–2015

Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys 2000–2015
Eri koulutussektoreiden menokehityksessä on eroja. Esiopetuksen menot ovat kasvaneet reaalisesti vuoteen 2010 verrattuna. Perusopetuksen menot olivat vuonna 2015 reaalisesti lähes samalla tasolla kuin vuonna 2010. Eniten 2010-luvulla ovat reaalisesti laskeneet ammatillisen ja oppisopimuskoulutuksen sekä ammattikorkeakoulukoulutuksen menot.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kotal/2015/kotal_2015_2017-05-11_tie_001_fi.html