Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.5.2019

Koulutuksen käyttömenot ovat vähentyneet reaalisesti vuoden 2010 jälkeen

Koulutuksen käyttömenot laskivat vuonna 2017 reaalisesti 2,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutuksen käyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot ovat vähentyneet reaalisesti vuoden 2010 jälkeen. Vuosina 2000-2017 koulutuksen kokonaiskäyttömenot ja opiskelijakohtaiset menot olivat korkeimmillaan vuonna 2010.

Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys 2000–2017

Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys 2000–2017

Eri koulutussektoreiden menokehityksessä on eroja. Esi- ja perusopetuksen menot ovat kasvaneet reaalisesti vuoteen 2010 verrattuna. Muiden koulutussektoreiden menot ovat laskeneet. Eniten 2010-luvulla ovat laskeneet ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen menot.

Koulutuksen käyttömenot olivat vuonna 2017 suhteessa bruttokansantuotteeseen 5,3 prosenttia. Osuus on laskenut vuodesta 2010 alkaen.

Käyttömenot on muutettu vuoden 2017 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan toimialoittaisen hintaindeksin avulla. Reaalinen muutos tarkoittaa, että hintojen muutoksen vaikutus on otettu huomioon. Vuoden 2017 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin opintotuen asumislisän muutoksista johtuen. Menojen reaalinen lasku vuonna 2017 oli 1,1% edelliseen vuoteen verrattuna, jos opintotuki jätetään huomiotta.

Koulutuksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 2017

Käyttökohde           milj. euroa             %
Esiopetus 1) 356 3,0
Perusopetus 4 683 39,6
Lukiokoulutus 720 6,1
Ammatillinen koulutus 1 614 13,6
Oppisopimuskoulutus 139 1,2
Ammattikorkeakoulukoulutus 909 7,7
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 2) 2 253 19,0
Muu koulutus 465 3,9
Opintotuki 697 5,9
Yhteensä 11 837 100,0
1) 6-vuotiaiden lasten esiopetus päiväkodeissa ja peruskouluissa.
2) Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.

Koulutuksen käyttömenot olivat yhteensä 11,8 miljardia euroa vuonna 2017. Suurimman osuuden koulutuksen käyttömenoista muodostavat perusopetuksen kustannukset. Perusopetukseen käytettiin 4,7 miljardia euroa vuonna 2017. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat yliopistokoulutuksella ja -tutkimuksella, johon käytettiin 2,3 miljardia euroa ja ammatillisella koulutuksella, johon käytettiin 1,6 miljardia euroa.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Tuononen 029 551 3504, Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kotal/2017/kotal_2017_2019-05-09_tie_001_fi.html