Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Totallönen hos månadsavlönade inom kommunsektorn steg med 2,1 procent år 2010

Inom kommunsektorn arbetade 361 318 heltidsanställda och 57 988 deltidsanställda löntagare år 2010. Antalet heltidsanställda löntagare minskade med ungefär 1 500 personer från året innan, medan antalet deltidsanställda löntagare steg med mer än tre tusen personer. Hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare som fick full lön var lönen för ordinarie arbetstid i genomsnitt 2 778 euro, vilket var en ökning på 2,1 procent från året innan.

Figur 1. Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn åren 2002–2010

Figur 1. Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn åren 2002–2010

Enligt lönestatistiken för kommunsektorn har antalet månadsavlönade löntagare förblivit relativt stabilt mellan åren 2002 och 2010. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid har däremot stigit från något över 2 000 euro till nästan 2 800 euro under samma period.

Figur 2. Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn efter avtalsbransch år 2010

Figur 2. Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn efter avtalsbransch år 2010

Lönen för ordinarie arbetstid varierar mycket mellan olika avtalsbranscher. Flest heltidsanställda löntagare – 227 325 personer, dvs. omkring 63 procent av alla heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom kommunsektorn – arbetade under det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Deras löner för ordinarie arbetstid var i genomsnitt 2 495 euro, vilket var nästan 300 euro mindre än den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom hela kommunsektorn. Under läkaravtalet arbetade däremot 10 001 personer, dvs. omkring tre procent av de heltidsanställda månadsavlönade löntagarna, och deras löner för ordinarie arbetstid var i genomsnitt 5 504 euro.

Figur 3. Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter yrkesklass (AML2010) år 2010

Figur 3. Genomsnittlig lön för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom kommunsektorn efter yrkesklass (AML2010) år 2010

Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var högst hos cheferna (4 437 euro) och specialisterna (3 433 euro). Den lägsta genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid (1 987 euro) hade gruppen övriga arbetstagare, som inom kommunsektorn mest omfattar städare och köksbiträden.


Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, 1. Totallönen hos månadsavlönade inom kommunsektorn steg med 2,1 procent år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_kat_001_sv.html