Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Timsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering (AML2010) 2010

Korrigering 3.5.2011. Uppgifterna i kolumnerna Medeltal och Median har korrigerats.
Yrkesklassificering Kön Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Yrken totalt Totalt 13 180 13,20 13,21
Kvinnor 1 997 11,93 11,90
Män 11 183 13,41 13,37
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik Totalt 20 13,90 13,93
Kvinnor 2         ..         ..
Män 18 13,87 13,93
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn Totalt 8 12,52 12,89
Män 8 12,52 12,89
31 Experter inom naturvetenskap och teknik Totalt 664 14,43 14,41
Kvinnor 19 13,69 13,76
Män 645 14,45 14,43
33 Experter inom företagsekonomi och administration Totalt 11 14,77 14,35
Kvinnor 2         ..         ..
Män 9 15,10 14,59
34 Juridiska assistenter, experter inom social- och kultursektorn Totalt 43 12,39 12,22
Kvinnor 14 11,45 11,43
Män 29 12,64 13,13
41 Kontorspersonal Totalt 30 12,31 13,34
Kvinnor 14 12,07 13,06
Män 16 12,66 13,66
42 Kundtjänstpersonal Totalt 9 12,25 12,07
Kvinnor 2         ..         ..
Män 7 12,19 11,80
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning Totalt 99 13,72 13,53
Kvinnor 24 13,34 13,49
Män 75 13,84 13,63
51 Servicepersonal Totalt 1 528 13,51 13,24
Kvinnor 163 14,01 13,95
Män 1 365 13,45 13,19
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. Totalt 10 14,78 15,24
Kvinnor 2         ..         ..
Män 8 15,09 15,37
53 Vård- och omsorgspersonal Totalt 7 13,65 14,09
Kvinnor 7 13,65 14,09
54 Säkerhets- och bevakningspersonal Totalt 35 12,32 12,37
Kvinnor 10 12,90 11,61
Män 25 12,20 12,37
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. Totalt 1 747 11,34 11,41
Kvinnor 747 11,46 11,45
Män 1 000 11,25 11,37
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske Totalt 432 13,38 13,33
Kvinnor 106 13,00 13,10
Män 326 13,50 13,44
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) Totalt 2 880 13,88 13,79
Kvinnor 60 13,11 13,24
Män 2 820 13,89 13,81
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Totalt 881 14,38 14,12
Kvinnor 11 12,83 13,33
Män 870 14,41 14,15
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal Totalt 37 14,41 14,33
Kvinnor 9 13,39 13,07
Män 28 14,47 14,39
74 Personal inom el- och elektronikbranschen Totalt 510 15,31 14,94
Kvinnor 7 14,32 14,08
Män 503 15,32 14,94
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. Totalt 109 13,71 13,84
Kvinnor 22 10,28 9,66
Män 87 13,84 13,86
81 Processarbetare Totalt 197 13,84 13,76
Kvinnor 65 8,85 8,81
Män 132 15,02 14,20
82 Hopsättare, industriprodukter Totalt 90 10,97 10,28
Kvinnor 25 9,77 9,45
Män 65 11,40 10,63
83 Transportarbetare Totalt 1 339 13,16 13,15
Kvinnor 34 12,46 12,70
Män 1 305 13,18 13,17
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare Totalt 336 11,40 11,47
Kvinnor 317 11,43 11,48
Män 19 10,88 10,73
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske Totalt 239 12,14 12,24
Kvinnor 123 11,99 11,86
Män 116 12,30 12,55
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. Totalt 1 485 12,32 12,54
Kvinnor 136 11,50 12,12
Män 1 349 12,40 12,60
94 Köks- och restaurangbiträden Totalt 18 11,74 11,49
Kvinnor 14 11,74 11,49
Män 4         ..         ..
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. Totalt 209 11,66 11,70
Kvinnor 36 11,37 11,38
Män 173 11,72 11,75
Okänt Totalt 192 14,18 14,17
Kvinnor 24 13,26 13,28
Män 168 14,25 14,32

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 7. Timsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter yrkesklassificering (AML2010) 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_018_sv.html