Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3. Antalet timavlönade löntagare inom kommunsektorn nedåtgående de senaste tio åren

I oktober 2012 arbetade något under 11 000 timavlönade löntagare inom kommunsektorn. Av dessa var största delen, över 9 000, män. Antalet timavlönade har minskat varje år under de senaste tio åren.

Figur 8. Antalet timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter kön åren 2002-2012

Figur 8. Antalet timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter kön åren 2002-2012

Figur 9. Antalet timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter yrkesgrupp år 2012

Figur 9. Antalet timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter yrkesgrupp år 2012

Flest timavlönade löntagare inom kommunsektorn fanns det i yrkesgruppen byggnads-, reparations- och tillverkningarbetare. Inom denna grupp utgjorde byggnadsarbetarna den största gruppen. Största delen av de timavlönade arbetar inom näringsgrenarna Skötsel och underhåll av grönytor, Teknisk konsultverksamhet inom övrig byggteknik eller Fastighetsrelaterade stödtjänster.

Figur 10. Timlönen hos timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter yrkesgrupp år 2012

Figur 10. Timlönen hos timavlönade löntagare inom kommunsektorn efter yrkesgrupp år 2012

Timlönen för ordinarie arbetstid hos timavlönade löntagare inom kommunsektorn var i genomsnitt 13,86 euro, 14,02 euro hos män och 12,74 euro hos kvinnor. Den högsta timlönen för ordinarie arbetstid hos timavlönade inom kommunsektorn hade löntagarna inom yrkesgrupperna byggnads-, reparations- och tillverkningarbetare samt experter. De lägsta timlönerna hade löntagarna inom yrkesgrupperna jordbrukare och skogsarbetare m.fl.


Källa: Löner inom kommunsektorn 2012, Statikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2012, 3. Antalet timavlönade löntagare inom kommunsektorn nedåtgående de senaste tio åren . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_kat_003_sv.html