Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2017

Näringsgrenklassificering 2008 Antalet löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 7 402 14,78 14,67
Kvinnor 1 083 13,92 13,95
Män 6 319 14,91 14,74
36 Vattenförsörjning Totalt 490 15,63 15,61
Kvinnor 7         ..         ..
Män 483         ..         ..
37 Avloppsrening Totalt 89 15,39 15,54
Kvinnor 3         ..         ..
Män 86         ..         ..
41 Byggande av hus Totalt 134 14,51 14,52
Kvinnor 8         ..         ..
Män 126         ..         ..
42 Anläggningsarbeten Totalt 373 14,48 14,35
Kvinnor 47 13,63 13,84
Män 326 14,59 14,41
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Totalt 535 13,84 14,04
Kvinnor 66 13,11 12,98
Män 469 13,94 14,11
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar Totalt 211 14,87 14,68
Kvinnor 3         ..         ..
Män 208         ..         ..
49 Landtransport; transport i rörsystem Totalt 395 18,42 18,02
Kvinnor 26 15,67 14,41
Män 369 18,61 18,18
52 Magasinering och stödtjänster till transport Totalt 94 13,61 13,77
Kvinnor 11 12,80 11,67
Män 83 13,70 13,77
71 Arkitekt- o teknisk konsultverks; teknisk provning o analys Totalt 1 325 14,94 14,85
Kvinnor 143 14,10 14,26
Män 1 182 15,03 14,90
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Totalt 2 627 14,26 14,43
Kvinnor 519 13,44 13,51
Män 2 108 14,44 14,51
84 Offentlig förvaltning o försvar; obligatorisk socialförsäkr Totalt 276 14,15 14,43
Kvinnor 20 13,23 13,93
Män 256 14,21 14,44
88 Öppna sociala insatser Totalt 152 11,23 10,49
Kvinnor 53 10,63 10,49
Män 99 11,42 10,26
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Totalt 587 15,31 15,12
Kvinnor 157 15,80 15,98
Män 430 15,16 14,90

Källa: Löner inom kommunsektorn 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2017, Tabellbilaga 7. Timlöner inom kommunsektorn; löner efter näringsgren 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_013_sv.html