Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2019

Näringsklassificering 2008 Kön Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Näringsgrenindelning total Totalt 412 381 354 846 3 187 2 910
Kvinnor 333 634 283 790 3 083 2 850
Män 78 747 71 056 3 582 3 313
0162 Service till husdjursskötsel Totalt 2 486 1 519 2 683 2 674
Kvinnor 1 325 749 2 674 2 649
Män 1 161 770 2 691 2 695
5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet Totalt 9 197 7 980 2 338 2 247
Kvinnor 8 494 7 364 2 339 2 245
Män 703 616 2 325 2 261
7112 Teknisk konsultverksamhet o.d. Totalt 7 479 6 982 3 388 3 271
Kvinnor 3 596 3 288 3 190 2 878
Män 3 883 3 694 3 560 3 529
8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster Totalt 4 253 3 856 2 499 2 305
Kvinnor 1 855 1 614 2 280 2 122
Män 2 398 2 242 2 645 2 429
8121 Lokalvård Totalt 4 558 3 973 2 222 2 131
Kvinnor 4 139 3 584 2 196 2 123
Män 419 389 2 453 2 242
8411 Övergripande offentlig förvaltning Totalt 17 681 15 805 3 463 2 999
Kvinnor 12 335 10 987 3 267 2 869
Män 5 346 4 818 3 903 3 460
8412 Administration av vård, utbildning och annan samhällsservice Totalt 17 092 14 603 3 246 2 871
Kvinnor 14 064 11 978 3 200 2 872
Män 3 028 2 625 3 447 2 866
8425 Brand- och räddningsverksamhet Totalt 6 215 6 084 3 414 3 345
Kvinnor 843 796 3 341 3 349
Män 5 372 5 288 3 424 3 345
8520 Utbildning på lägre grundnivå Totalt 36 543 30 021 3 476 3 544
Kvinnor 29 913 24 147 3 407 3 494
Män 6 630 5 874 3 749 3 725
8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning Totalt 28 585 25 126 3 867 3 891
Kvinnor 21 168 18 320 3 785 3 834
Män 7 417 6 806 4 078 4 056
8532 Yrkesutbildning på mellannivå Totalt 13 325 12 143 3 803 3 901
Kvinnor 7 774 6 968 3 754 3 927
Män 5 551 5 175 3 868 3 889
8610 Sluten sjukvård Totalt 81 126 68 513 3 421 3 098
Kvinnor 67 163 56 014 3 281 3 041
Män 13 963 12 499 4 040 3 432
8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Totalt 32 744 26 940 3 408 2 847
Kvinnor 29 617 24 263 3 262 2 825
Män 3 127 2 677 4 692 3 631
8690 Annan hälso- och sjukvård Totalt 5 861 4 935 3 202 2 903
Kvinnor 5 203 4 346 3 154 2 872
Män 658 589 3 547 3 242
8710 Boende med sjuksköterskevård Totalt 13 445 11 024 2 879 2 844
Kvinnor 12 581 10 257 2 882 2 848
Män 864 767 2 834 2 785
8720 Boende med särskild service för utvecklingsstörda o.d. Totalt 7 363 6 242 2 921 2 871
Kvinnor 6 110 5 092 2 919 2 876
Män 1 253 1 150 2 926 2 845
8730 Vård, omsorg i boende för äldre o funktionshindrade personer Totalt 11 525 9 758 2 861 2 846
Kvinnor 10 806 9 096 2 866 2 851
Män 719 662 2 792 2 789
8790 Annan vård och omsorg med boende Totalt 2 739 2 450 3 047 2 998
Kvinnor 2 247 1 996 3 024 2 973
Män 492 454 3 142 3 159
8810 Öppna sociala insatser f äldre o funktionshindrade personer Totalt 21 412 18 173 2 764 2 709
Kvinnor 19 879 16 835 2 772 2 718
Män 1 533 1 338 2 656 2 582
8891 Barndagvård Totalt 48 459 44 121 2 518 2 443
Kvinnor 47 071 42 844 2 516 2 444
Män 1 388 1 277 2 579 2 426
8899 Övriga öppna sociala instanser Totalt 14 199 11 942 3 012 2 818
Kvinnor 11 562 9 834 3 053 2 857
Män 2 637 2 108 2 823 2 631
9101 Biblioteks- och arkivverksamhet Totalt 4 158 3 584 2 642 2 512
Kvinnor 3 297 2 810 2 655 2 525
Män 861 774 2 592 2 475

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019, Tabellbilaga 3. Månadslöner inom kommunsektorn; löner inom de största näringsgrenarna 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-05-26_tau_006_sv.html