Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2007

De alkoholrelaterade orsakerna fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland arbetsföra

År 2006 dog totalt 7 475 män och 3 155 kvinnor i arbetsför ålder, dvs. i åldern 15-64 år. Den vanligaste dödsorsaken var alkoholrelaterade sjukdomar eller alkoholförgiftningar. I dessa sjukdomar dog 1 300 män och 354 kvinnor.

Bland arbetsföra män har antalet alkoholrelaterade dödsfall redan under ett par år varit större än antalet dödsfall på grund av kranskärlssjukdomar (se figurer nedan) . År 2004 ökade de alkoholrelaterade dödsfallen klart bland både män och kvinnor och år 2005 ytterligare något. År 2005 ser ökningen dock ut att ha stannat av. Dödsfallen på grund av kranskärlssjukdomar bland arbetsföra män har minskat till en tredjedel under de senaste tjugo åren. De vanligaste dödsorsakerna bland arbetsföra kvinnor var bröstcancer och alkoholrelaterade orsakerna både år 2005 och år 2006. Dödligheten i bröstcancer har hållits på en nästan oförändrad nivå under de senaste 20 åren, men den alkoholrelaterade dödligheten har mer än fördubblats under denna tid.

De vanligaste dödsorsakerna bland arbetsföra personer efter kön år 2006

Män

Antal
döda%
  Kvinnor

Antal
döda%
Placering Dödsorsak Placering Dödsorsak
1. Alkoholrelaterad 1 300 17,4 1. Alkoholrelaterad 354 11,2
2. Kranskärlssjukdom 1 244 16,6 2. Bröstcancer 353 11,2
3. Olyckor totalt 997 13,3 3. Olyckor totalt 230 7,3
  av vilka       av vilka
- landtrafik 170 2,3 - landtrafik 53 1,7
- fallolyckor 260 3,5 - fallolyckor 42 1,3
4. Självmord 663 8,9 4. Självmord 206 6,5
5. Lungcancer 403 5,4 5. Störningar i hjärnans blodcirkulation 202 6,4
6. Störningar i hjärnans blodcirkulation 305 4,1 6. Kranskärlssjukdom 184 5,8
               
Andra dödsorsaker 2 563 34,3 Andra dödsorsaker 1 349 48,5
Antalet döda män i arbetsför ålder, totalt 7 475 100,0 Antalet döda kvinnor i arbetsför ålder, totalt 3 155 100,0

Kvinnorna lever klart längre än män: bland kvinnor i arbetsför ålder dör det hälften mindre än bland män. Dödligheten bland kvinnor i arbetsför ålder är 152 och män resp. 366 per 100 000 personer.

Under de senaste decennierna har livslängden ökat, vilket innebär att folkmängden i de äldsta åldersgrupperna ökar snabbt. 80 procent av männen och 91 procent av kvinnorna lever nuförtiden till 65 år eller äldre. Nästan hälften av männen blir 80 år och 70 procent av kvinnorna. Till den förlängda livslängden bidrar närmast minskningen av sjukdomar i cirkulationsorganen.

De största orsakerna till dödsfall bland äldre personer är kranskärlssjukdomar och andra sjukdomar i cirkulationsorganen. I och med att livslängden har ökat har demenssjukdomar (inkl. Alzheimers sjukdom) blivit vanligare. De förorsakar redan 15 procent av dödsfallen bland 65 år fyllda och hela 80 procent bland 80 år fyllda.

År 2006 förolyckades 3 084 personer, av dem var 2 070 män och 1 014 kvinnor. I var femte olycka var offret påverkat av rusmedel. En annan faktor som inverkar på olyckor är åldern: 23 procent av olycksoffren var över 80 år.

År 2006 gjordes 1 062 självmord i Finland, av dem 803 av män och 259 av kvinnor. Antalet självmord var som störst vid övergången mellan 1980- och 1990-talen, omkring 1 500 per år. År 2005 var antalet självmord lägre än på flera decennier, under tusen.

Källa: Statistik över dödsorsaker 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Helena Korpi (09)1734 3605, Mauno Huohvanainen (09) 1734 3296, kuolemansyyt.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 5.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2006/ksyyt_2006_2007-11-05_tie_001_sv.html