Finlands officiella statistik

Dödsorsaker

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Tumörer den vanligaste dödsorsaken bland personer i arbetsför ålder år 2019
14.12.2020
Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker dog nästan 7 400 personer i arbetsför ålder, dvs. i åldern 15 - 64 år, år 2019. Av dem var största delen, två tredjedelar, män. Över hälften av personerna i arbetsför ålder omkom i tumörer och sjukdomar i cirkulationsorganen. Av personerna i arbetsför ålder dog var tionde, dvs. 700 personer, till följd av olyckor och nästan 600 personer begick självmord.

Beskrivning: Statistikcentralen sammanställer årligen statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistikcentralen upprätthåller också dödsattestarkivet, varifrån uppgifter ur dödsattester eller kopior av dödsattester lämnas ut för ändamål som fastställts i lag. Arkivet innehåller finländarnas dödsattester fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet och nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: alkoholdödlighet, barndödlighet, drogrelaterad död, dödlighet, dödlighet i olycksfall, dödsattester, dödsorsaker, moderskapsdödlighet, neonatal dödlighet, obduktion, perinatal dödlighet, sjukdomsdödlighet, självmord, spädbarnsdödlighet, trafikdöd, våldsrelaterad dödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-tidsserietabellerna gällande statistik över dödsorsaker
26.10.2006
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/index_sv.html