Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Alkoholikuolleisuus vuosina 1998-2006

Taulukossa 1 alkoholiperäisten kuolemien kehitystä 1998-2006 on kuvattu ottamalla mukaan sekä alkoholiperäiset kuolemansyyt peruskuolemansyynä (taulukossa luokka 1 ), päihtyneenä sattuneet tapaturmat (taulukossa luokka 2)sekä muut kuolemat, joissa alkoholiperäinen sairaus tai päihtymys on ollut myötävaikuttavana tekijänä (taulukossa luokka 3).

Vuonna 2006 oli yhteensä 4 640 kuolemaa, joihin alkoholi liittyi joko peruskuolemansyynä tai myötävaikuttavana tekijänä. Tämä oli noin 10 prosenttia ko. vuoden kaikista kuolemista. Alkoholiperäisten kuolemien määrä on kasvanut viime vuosina. Erityisen suurta kasvu oli vuodesta 2004 vuoteen 2005, noin 14 prosenttia.

Kaikista alkoholiperäisistä kuolemista vajaa puolet oli tapauksia, joissa alkoholisairaus tai -myrkytys oli peruskuolemansyynä, vuonna 2006 näitä oli noin 2000. Tapaturma- tai väkivaltakuolemia, joissa uhri oli kuollessaan päihtynyt, oli noin 1 000. Tapauksia, joissa kuolema varsinaisesti aiheutui jostain muusta sairaudesta kuin alkoholiperäisestä sairaudesta, mutta alkoholiperäinen syy tai päihtymys olivat myötävaikuttavana tekijänä, oli noin 1600.

Alkoholitaudeista alkoholiperäiseen maksasairauteen kuolleiden määrä on lisääntynyt viime vuosina eniten, vuonna 1998 siihen kuoli noin 500 henkeä ja vuonna 2006 jo lähes 1000. Alkoholimyrkytykseen kuolleiden määrä on 2000-luvulla pysynyt lähes ennallaan, noin 500 henkeä vuodessa, lukuun ottamatta vuotta 2004, jolloin määrä oli yli 600.

Päihdyksissä tapahtuneiden kaatumis- ja putoamiskuolemien määrä on lisääntynyt lisääntynyt 2000-luvulla, erityisesti vuodesta 2004 vuoteen 2005 nousu oli noin 30 prosenttia. Päihtyneenä tapahtuneiden itsemurhien määrä on vähentynyt , kuten itsemurhien määrä yleensäkin.

Kuolemia, joissa alkoholiperäinen kuolemansyy oli ollut myötävaikuttavana tekijänä oli vuonna 1998 noin 1100 ja vuonna 2006 noin 1600.

Taulukko 1. Kaikki kuolemat, joihin liittyy alkoholi, vuodet 1998-2006

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. Peruskuolemansyy alkoholitauti tai -myrkytys 1 490 1 418 1 492 1 496 1 471 1 572 1 864 2 033 2032
1.1. Peruskuolemansyy alkoholiperäinen tauti 959 890 936 981 1 003 1 040 1 250 1 472 1445
   Alkoholismi (F10) 175 188 167 161 121 144 140 173 180
   Usean psykoaktiivisen aineen
    aiheuttamat aivo-oireyhtymät (F19)
- 2 2 2 1 1 3 7 0
   Hermoston rappeutumissairaudet (G312) 12 6 15 27 22 25 29 46 41
   Alkoholin aiheuttama epilepsia (G4051) 10 28 25 31 20 25 22 41 18
   Alkoholinen monihermosairaus ((G621) 1 - 1 3 - 1 1 0 1
   Alkoholinen sydänlihassairaus (I426) 129 98 95 98 88 108 116 115 103
   Alkoholinen mahatulehdus (K292) 2 3 7 7 9 5 8 2 7
   Alkoholin aiheuttama maksasairaus (K70) 531 497 536 602 664 643 831 976 978
   Alkoholin aiheuttamat
   haimasairaudet (K860)
99 67 88 50 78 88 100 111 117
   Fetaalialkoholioireyhtymä (Q860) - 1 - - - - - 1 -
1.2. Peruskuolemansyy alkoholimyrkytys 531 528 556 515 468 532 614 561 587
2. Päihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet 978 1 003 881 889 914 895 966 978 1001
   Kuljetustapaturmat (pl. vesikuljetus) 94 103 83 86 88 79 108 93 105
   Tapaturmaiset putoamiset ja
   kaatumiset
155 127 121 121 125 146 140 186 178
   Hukkuminen (ml.vesikuljetus) 114 139 116 123 138 135
109 124 122
   Kuumuus, kylmyys, tulipalo 101 108 109 105 104 105 118 95 158
   Muut tapaturmat 64 63 57 47 54 61 62 77 40
   Itsemurhat 358 359 304 316 306 286 315 304 307
   Murhat, tapot, pahoinpitelyt 64 72 57 59 68 46 83 56 59
   Vahingoittava tapahtuma,
   tahallisuus epäselvä
28 31 34 32 31 41 32 43 32
3. Muut kuolemat, joissa alkoholi mukana 1 112 1 172 1 205 1 181 1 263 1 287 1 441 1 516 1607
1. - 3. Kaikki kuolemat, joihin liittyy alkoholi 3 580 3 593 3 578 3 566 3 648 3 754 4 271 4 527 4640

Taulukon selitykset:

Kaikki nämä luvut perustuvat kuolemansyytilastoon, joka perustuu kuolintodistuksen tietoihin. Kuolintodistuksessa lääkäri ilmoittaa peruskuolemansyyn sekä kuolemaan myötävaikuttaneet muut syyt. Päihtymys selvitetään ruumiinavauksessa.
Taulukon luokat:
1. Peruskuolemansyy alkoholitauti tai -myrkytys
Alkoholitauteihin luetaan ne taudit, joissa suoranaisena aiheuttajana on ollut alkoholi. Tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin luetaan alkoholiin ja alkoholin korvikeaineisiin kuolleet. Tietokantataulukossa Alkoholisyihin kuolleet iän ja sukupuolen mukaan vuosina 1998-2006 on on kuvattu iän ja sukupuolen mukaan tapaukset, joissa alkoholi on peruskuolemansyynä.
2. Päihtyneenä tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleet
Tässä ryhmässä ovat mukana tapaukset, joissa kuolintodistuksen laatija on ilmoittanut tapaturma- tai väkivaltakuolemassa myötävaikuttavana kuolemansyynä päihtymyksen. Mukana ovat tapaturmista muut paitsi alkoholimyrkytykset, jotka on luettu luokkaan 1.2.
Tietokantataulukossa Tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet, kaikki ja päihtyneet 1998-2006 on vastaavia lukuja iän ja sukupuolen mukaan.
3. Muut kuolemat, joissa alkoholi on mukana
Tähän ryhmään luetaan tapaukset, joissa alkoholi on ollut mukana kuolemassa joko myötävaikuttavana alkoholiperäisenä kuolemansyynä tai päihtymyksenä. Lääkäri on merkinnyt tiedon kuolintodistukseen. Tähän kuuluvat lähinnä seuraavantyyppiset tapaukset:
- Peruskuolemansyy ei ollut alkoholiperäinen tauti eikä tapaturma ja henkilö oli kuollessaan päihtynyt
- Peruskuolemansyy ei ollut alkoholiperäinen tauti eikä tapaturma, mutta myötävaikuttavana kuolemansyynä oli alkoholiperäinen tauti
- Peruskuolemansyynä oli myrkytys, jossa vaikuttavin aine ei ollut alkoholi, mutta alkoholi on mukana myrkytyskuolemassa yhtenä aineena.

Päivitetty 29.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2006, Alkoholikuolleisuus vuosina 1998-2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2006/ksyyt_2006_2008-05-26_kat_001.html