Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.8.2020

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i juni från året innan, en ökning från föregående månad

Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade i juni 2020 med 4,8 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen steg i juni med 0,9 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för maj 2020 minskade enligt de reviderade uppgifterna med 5,6 procent (tidigare -5,5 procent) från maj året innan

Produktionens volym 2005–2020, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2020, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med omkring fyra procent. Förädlingen minskade med omkring sex procent och tjänsterna med omkring fem procent från juni 2019.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.

Enligt prognoserna har bruttonationalprodukten och sysselsättningen minskat under andra kvartalet 2020

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha sjunkit med omkring 3,2 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 4,9 procent lägre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha minskat med omkring 3,2 procent från året innan. Antalet arbetade timmar hade arbetsdagskorrigerat minskat med omkring 7,6 procent från motsvarande kvartal året innan.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 28.8.2020.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Framställningen av det kvartalsvisa snabbestimatet baserar sig på förändringen i produktionen, som beräknas utgående från konjunkturindikatorn, och på prognosen för utvecklingen av produktskatter och produktsubventioner.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2020 juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Mikko-Waltteri Sihvola 029 551 3062, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. juni 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2020/06/ktkk_2020_06_2020-08-14_tie_001_sv.html