Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, november

Konjunkturindikator för produktionen 2021, september

2021
september
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik