Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 15.8.2008

Ennakkotieto: Kuntien toimintamenot kasvoivat 8 prosenttia tammi - kesäkuussa 2008

Kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat vuoden 2008 tammi-kesäkuussa 8 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyivät 7 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien talouden neljännesvuositilaston ennakkotiedoista.

Toimintamenoista palvelujen ostot olivat 9 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 8 prosenttia ja maksetut avustukset vajaat 3 prosenttia.

Kuntien toimintatulot lisääntyivät 5 prosenttia tammi-kesäkuussa 2008 edellisvuodesta. Myyntitulot pysyivät edellisen vuoden tasolla ja maksutulot kasvoivat 12 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 13 prosenttia. Toimintakate heikkeni 9 prosenttia ja kuntien yhteenlaskettujen vuosituottojen ja –kulujen erotus, vuosikate, kasvoi myös 9 prosenttia vuoden 2007 vastaavaan aikaan verrattuna.

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Kuntien vuosituotot ja vuosikulut vuosineljänneksittäin

Vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon aikana kuntien investointimenot vähenivät 12 prosenttia edellisestä vuodesta. Investointitulot vähenivät puolestaan 6 prosenttia.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2008 kesäkuun lopussa 7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Ennakkotilaston tiedot perustuvat neljännesvuositilaston 2. neljänneksen osin vielä tarkistamattomaan aineistoon. Tarkistetut 2. neljänneksen tiedot julkaistaan 28.8.2008 klo 9.00.

Kuntien talouden neljännesvuositilasto on otostutkimus ja kuvaa Suomen kuntien talouden kehitystä koko maassa vuosineljänneksittäin talousarvioiden toteutumisen mukaisesti ilman kunnan liikelaitoksia. Kuntien talouden neljännesvuositilaston kahden viimeisen vuoden tiedot ovat ennakollisia ja ne voivat tarkentua kuntien korjatessa aiempien neljännesten lukujaan. Kuntien talouden neljännesvuositilaston vuosisummatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia helmikuussa julkaistavan kuntien tilinpäätösarviotilaston eikä kesäkuussa julkaistavan kuntien taloustilaston ennakkotietojen kanssa.


Lähde: Kuntien talouden neljännesvuositilasto, 2. neljännes 2008, ennakkotieto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien talouden neljännesvuositilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6464. 2. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktn/2008/02/ktn_2008_02_2008-08-15_tie_001_fi.html