Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2009

Lika många dödsfall år 2008 som året innan

År 2008 var antalet dödsfall 49 090, vilket är den högsta siffran på sex år. År 2008 var antalet dödsfall tusen fler än år 2006. Dödsfallen minskade bland män med 350 och ökade bland kvinnor med 370 personer. Bland kvinnor har dödsfallen senast varit fler år 2003 jämfört med år 2008. Bland män var antalet dödsfall senaste större än år 2008 för två år sedan.

Den vanligaste dödsfallsmånaden var mars. Senast en annan månad än mars var den vanligaste dödsfallsmånaden var år 2004. Då dog flest människor i januari.

Antalet dödsfall bland 0-åringar var mycket lågt år 2008, dvs.157 barn. År 2008 var spädbarnsdödligheten den lägsta under hela självständighetstiden. Spädbarnsdödligheten per tusen levande födda barn var 2,6.

Årligen avlidna 2000–2008 efter kön samt 0-åriga avlidna 2000–2008

     År          Totalt       Män     Kvinnor   0-åriga
2000      49 339      24 053      25 286      213
2001 48 550 23 783 24 787 181
2002 49 418 23 992 25 426 168
2003 48 996 23 922 25 074 176
2004 47 600 23 802 23 798 191
         
2005 47 928 24 057 23 871 174
2006 48 065 24 315 23 750 167
2007 49 077 24 809 24 268 161
2008 49 094 24 457 24 637 157

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2008/kuol_2008_2009-04-27_tie_001_sv.html